نمازهای مستحبی
 
نماز های مستحبی

نمازهای نافله یا نمازهای مستحبی، جمعاً سی و چهار رکعت هستند که با دو رکعت نماز غفیله سی و شش رکعت می شوند؛ البته در روزهای جمعه مجموع این نمازها به عدد چهل رکعت میرسد.

در روزهای جمعه چهار رکعت بر نمازهای نافله ظهر و عصر اضافه می شود.


نمازهای نافله:

1. نماز نافله صبح

2. نماز نافله ظهر

3. نماز نافله عصر

4. نماز نافله مغرب

5.نماز غفیله

6. نماز نافله عشا ( نماز وتیره )

7. نماز شب


نماز نافله صبح

نافله صبح دو رکعت است و قبل از نماز صبح خوانده می شود؛ یعنی بعد از فجر اول است تا آن زمان که سرخی در طرف مشرق آسمان پیدا شود.

بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد، توحید خوانده شود.


نماز نافله ظهر

نافله ظهر قبل از نماز ظهر باید خوانده شود، و مجموعا هشت رکعت است که باید بصورت چهار تا نماز دو رکعتی آنرا خواند:

نماز دو رکعتی اول:

- در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید را بخوانید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون را بخوانید و پس از سلام، باید تسبیحات حضرت زهرا را بخوانید.

نمازهای دو رکعتی دوم و سوم و چهارم:

- همانند نماز صبح خوانده می شوند و بعد از سلام نماز چهارم، باید تسبیحات حضرت زهرا را ذکر کنید.

توجه: در روزهای جمعه دو رکعت به تعداد رکعات نافله ظهر افزوده میشود.


نماز نافله عصر

نافله عصر قبل از نماز عصر باید خوانده شود، و مجموعا هشت رکعت است که باید بصورت چهار تا نماز دو رکعتی آن را خواند:

- همانند نماز صبح خوانده می شوند و بعد از سلام نماز چهارم، باید تسبیحات حضرت زهرا را ذکر کنید.

بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون خوانده شود.

توجه: در روزهای جمعه دو رکعت به تعداد رکعات نافله عصر افزوده میشود.


نماز
نافله مغرب

این نماز بلافاصله بعد از نماز مغرب خوانده می شود.

نافله مغرب مجموعا چهار رکعت است که باید بصورت دو نماز دو رکعتی خوانده شود و تکلم کردن بین سلام نماز اول و تکبیر نماز دوم مکروه است.

نحوه خواندن نماز نافله مغرب به این صورت است:

نماز دو رکعتی اول:
در رکعت اول بعد از حمد سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید خوانده می شود.

نماز دو رکعتی دوم:

نماز دو رکعتی دوم را میتوان به نحو دلخواه خواند.
میگویند امام هادی در رکعت اول بعد از حمد، سوره حدید (از آیه اول تا علیم بذات الصدور) و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره سوره حشر (از لو انزلنا هذا القرآن تا آخر) را میخوانده اند.

نماز غفیله

نماز غفیله دو رکعت است و مابین نمازهای مغرب و عشا خوانده می شود.

در رکعت اول بعد از حمد، آیات 87 و 88 سوره انبیا را بخوانید:

و ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین.

در رکعت دوم بعد از حمد، آیه 59 سوره انعام را بخوانید:

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و رطب و لا یابس الا فی کتب مبین.

سپس در قنوت این دعا خوانده میشود:

(توجه گردد که بجای کلمات کذا حتما حاجت خود را به عربی ذکر نمائید)

اللهم انی اسئلک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد و اله و ان تفعل بی کذا و کذا. اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسئلک بحق محمد و اله علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی کذا.

نماز نافله عشا (نماز و تیره)

نماز وتیره دو رکعت نماز نشسته است که بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده می شود؛ مستحب است در این نماز صد آیه از قرآن خوانده شود. به این نحو که:

در رکعت اول:
بعد از حمد، سوره واقعه خوانده شود.

و در رکعت دوم:
بعد از حمد، سوره توحید خوانده شود.

بعد از سلام این نماز توبه نمائید.

نماز شب

وقت نماز شب از نیمه شب تا طلوع صبح صادق می باشد (بهتر است نزدیک نماز صبح خوانده شود)

نماز شب مجموعاً یازده رکعت است:

1. هشت رکعت به نیت نافله شب؛

2. دو رکعت به نیت نماز شفع؛

3. یک رکعت به نیت نماز وتر.

(البته برای دانستن کیفیت نماز شب بهتر است به مفاتیح الجنان، در کیفیت نماز شب مراجعه گردد)

نحوه خواندن نافله نماز شب:

چهار تا نماز دو رکعتی و بعد از هر دو رکعت سلام را بخوانید.

بهتر است در رکعتهای اول بعد از حمد، سوره توحید را خوانده و در رکعتهای دوم بعد از حمد، سوره کافرون را بخوانید.

(اگر دیدید وقت تنگ است، میتوانید دو رکعت اول را طبق دستور بالا خوانده و در شش رکعت باقیمانده فقط حمد را بخوانید و نیازی به خواندن سوره نیست)
در قنوتها هم سه بار گفتن سبحان الله کافیست.

نحوه خواندن نافله نماز شفع:

بعد از اینکه نماز شب خوانده شد دو رکعت نماز شفع اقامه میشود. در این دو رکعت بعد از حمد، میتوان سوره توحید را خواند.

بعد از سلام نماز این دعا را بخوانید:

الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون

"خداوندا در این شب نیازمندان به درگاهت اظهار نیاز میکنند"


نحوه خواندن نافله نماز وتر:

بعد از نماز شفع، یک رکعت نماز وتر – و (کسره) تـ (ساکن) ر (ساکن) - اقامه می شود.

بعد از حمد، میتوان سوره توحید را خواند و در قنوت دعای دلخواه را نمود، اما بهتر است در قنوت برای چهل مومن دعا گردد و سپس هفتاد مرتبه بگویید:

استغفرالله ربی و اتوب الیه.

سزاوار است که دست چپ را به دعا بلند کرده و با دست راست استغفار را بشمارید.

بعد از سلام بهتر است ذکر تسبیحات حضرت زهرا را بگویید.

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

فضیلت نماز شب

 

از قرآن کریم درباره فضایل نماز شب:

خداوند متعال در آیه هفتاد و نهم سوره اسراء فرموده است برخی از شب را بیدار و متهجد باش و نماز شب مخصوص توست. باشد که خدایت به مقام محمود(شفاعت) مبعوث گرداند. و همچنین در سوره مزمل آیه 1 می فرماید: ای جامه خواب به خود پیچیده به هنگام شب بر خیز.

سوره فرقان آیه 64 آنان که در حال قیام و سجده شب را سحر کنند.

سوره سجده آیه 16: پهلوهایشان از رختخوابها جدا می گردد پروردگارشان را در حال ترس و امید می خوانند.

سوره ذاریات آیه 18: مقدار کمی از شب را می خوابند و سحرها استغفار می کنند.

 

فضائل نماز شب از کلمات ائمه معصومین(ع):


1- رسول اکرم(ص) در مورد نماز شب : فرمودند: هنگامی که بنده ای از بستر خواب نوشین خود در حالی که چشمانش خواب آلوده است بر می خیزد تا خدای خود را با نماز شب گذاردن خشنود کند خدایش به او بر فرشتگان خویش مباهات می کند و می فرماید آیا این بنده مرا می بینید که از بستر خود برای نمازی که بر او واجب نکرده ام برخاسته است گواه باشید که او را آمرزیدم و همان حضرت فرموده اند آن کسی که نماز شب می خواند اگر تصور کند روز گرسنه و بدون روزی می ماند یاوه پنداشته است.

 

2- امام رضا(ع) در مورد فضیلت نماز شب فرمودند: بر شما باد به نماز شب. هیچ بنده مؤمنی در آخر شب بر نمی خیزد و هشت رکعت نماز و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر را نمی گذارد و هفتاد مرتبه در دعای دست خود استغفار نمی کند مگر این که خدایش او را از عذاب گور و عذاب دوزخ پناه می دهد و عمرش را می افزاید و روزیش را فراخ می دارد و سپس فرمود همانا خانه هایی که در آن نماز شب خوانده می شود،‌ پرتو آن برای مردم آسمانها همچون پرتو ستارگان برای اهل زمین است و می درخشد.

 

3- امام صادق(ع) در مورد فضیلت نماز شب فرمودند: یکی از جمله اموری که خداوند آن را وسیله شادمانی روح و نشاط قلبی مؤمن قرار داده است نماز شب می‏باشد.

 

4- حضرت علی(ع)در مورد فضیلت نماز شب فرمودند: نماز شب موجب خشنودی خداوند و محبت فرشتگان و نسبت پیامبران و نور معرفت و پایه ایمان و راحت ابدان و خشم شیطان و اسلحه بر علیه دشمنان و اجابت دعاها و قبولی اعمال و برکت روزی و شفاعت نزد ملک الموت و چراغ قبر و زیرانداز انسان در قبر و پاسخگویی نکیر و منکر و انیس و مونس انسان در قبر می باشد و در قیامت حائل بین او و آتش و وسیله سنگینی میزان اعمال و حکم عبور بر صراط و کلید بهشت می باشد.

 

5- امام صادق(ع) در مورد فضیلت نماز شب فرمودند: به سلیمان دیلمی فرموده است. ای سلیمان دست از شب خیزی بر مدار که مغبون آن کسی است که از قیام به هنگام شب محروم بماند.

6- رسول اکرم(ص): چون آخر شب فرا رسید خداوند سبحان فرماید آیا دعا کنندای هست تا اجابتش کنم؟ آیا سؤال کننده و خواهنده ای هست که خواسته اش را بدهم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه اش را بپذیرم؟

 

 7- امام صادق(ع): بر شما باد به گزاردن نماز شب که سنت پیامبر شما و آیین نیکوکاران پیش از شما و وسیله بیرون راندن بیماری از تن شماست.

8- امام محمد باقر(ع) در مورد فضیلت نماز شب فرمودند: محرومیت از نماز شب در اثر گناه است.

9- رسول اکرم(ص): فرمودند: بزرگواران امت من حاملان قرآن و شب زنده داران هستند.

10- رسول اکرم(ص): هرکس نماز شب بگذارد چهره اش در روز زیبا و درخشان است.

11- رسول اکرم(ص): دو رکعت نماز در وسط شب از دنیا و مافیها نزد من محبوب تر است.

 
آثار نماز شب در روایات:

امام صادق (ع) فرمود: نماز شب صورت را زیبا و خلق را نیکو و انسان را خوشبو می کند،  تنماز شب رزق را زیاد و قرض را ادا می کند و اندوه را برطرف می سازد و چشم را جلا می دهد.

پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود: نماز شب وسیله ای است برای خوشنودی خدا و دوستی ملائکه، نماز شب سنت و روش پیامبران و نور معرفت و ریشه ایمان می باشد.نماز شب بدن را آرامش می دهد و شیطان را خشمگین می کند سلاحی بر علیه دشمنان و وسیله ای است برای اجابت دعا و قبول شدن اعمال،نماز شب روزی انسان را توسعه می دهد شفیع بین ملک الموت و نمازگزار می شود، چراغ و فرش قبر و جواب (دو فرشته) منکر و نکیر می باشد. در قبر تا قیامت مونس و زائر نمازگزار خواهد بود نماز بر سرش سایه می افکند، تاجی برسرش و لباسی بر بدنش می گردد، نور پیش رویش حائل بین او و آتش دوزخ خواهد بود، برای مؤمن حجتی است نزد خدا و وسیله سنگین شدن میزان اعمال و حکم عبور بر صراط و کلید بهشت می باشد زیرا نماز تکبیر است و حمد و ستایش و تسبیح و تمجید و تقدیس و تعظیم و قرائت و دعا و البته بهترین اعمال خواندن نماز در اول وقت آن است.(بحار ج 87 ص 153،بحار الأنوار ج 87 ص 161، خودسازی تهذیب و تزکیه، ابراهیم امینی ص 279.)

 

طرز خواندن نماز شب:

نماز شب یازده رکعت می باشد:

چهار دو رکعت مانند نماز صبح و دو رکعت نماز شفع که در رکعت اول بعد از حمد (قل اعوذ برب الناس) و در رکعت دوم (قل اعوذو برب الفلق) و یا هر سوره ای که بخواند و اما نماز وتر که یک رکعت است بعد از حمد سه مرتبه (قل هو الله احد) و بعد دعای دست که در آن چهل مؤمن را دعا نموده هرکس که می خواهد. پدر باشد یا مادر؛ دوست باشد یا برادر؛ زنده باشد یا مرده به این نحو (اللهم اغفر ... فلانی) و به جای فلانی نام مؤمن یا مؤمنه ای برده شود و اگر چهل مؤمن در نظر نیست بطور جمع دعا کند و چهل مرتبه بگوید: (اللهم اغفر للمؤمنین و المومنات) که می توان با انگشتان خود بشمارد یا دست چپ را به صورت قنوت نگهدارد و با دست راست با تسبیح بشمارد و بعد از آن همان طور که ایستاده هفتاد مرتبه بگوید: (استغفر الله ربی و اتوب الیه) و بعد هفت مرتبه بگوید: (هذا مقام العائذ بک من النار) این مقام پناه بردن به تو از آتش و معنی این دعا است. بعد سیصد مرتبه بگوید (العفو العفو) که سه دور تسبیح می شود و گناهانش را به خاطر بیاورد و بعد اگر خواهد دعای دیگری در قنوت بخواند و گرنه به رکوع و بعد دو سجده را انجام دهد و سلام گوید این بود کیفیت نماز شب و بعد از چند شب برای انسان خیلی ساده خواهد شد بنابر این نماز شب با آن همه ثواب و فضیلت اعجاب انگیز که دارد از نظر اصل عمل بسیار آسان است و در هر حال هم می شود خواند مثلاً‌ نشسته و یا در حال راه رفتن به طوری که اگر در اتوبوس نشسته اید می توانید نماز شب را بخوانید و رکوع و سجود را با حرکت پلک چشم انجام دهد.

 

چند نکته مهم در مورد خواندن نماز شب:

کسانی که نماز شب می خوانند باید شب مقدار کمی شام بخورند که سبک باشند تا بتوانند به راحتی برای نماز شب بیدار شوند ،‌چون معده پر، سبب سنگینی و کسالت خواهد شد و همچنین شبها کمی زودتر بخواند تا سحر با نشاط بیشتر با معبود خود گفت و گو کنند و چون عمل بسیار پر فضیلت است شیطان تا بتواند انسان را از انجام آن مأیوس می کند.

 

وقت نماز شب:

خواندن نماز شب هر چه به اذان صبح نزدیکتر باشد بهتر است مثلاً یک ساعت قبل از اذان صبح و اگر انسان شبی موفق به خواندن نماز شب نشد می تواند در روز و یا بعد از نماز صبح قضا کند همان ثواب را خواهد برد چنانچه پیامبراکرم(ص) می فرماید که خدا مباهات می کند به بنده ای که نماز شب را در روز قضا کند و می فرماید ای فرشتگان من بنده من قضا می کند چیزی را که بر او واجب نکرده ام، گواه باشید که من او را آمرزیدم.

پس ان شاءالله از امشب ساعتها را کوک کرده و هرگز نخواهیم گذاشت شیطان این توفیق بزرگ را از ما بگیرد و همچنین از دعا برای فرج مولایمان امام زمان (عج) فراموش نخواهیم کرد.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

از جمله نمازهای مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده می‏شود «نماز غفیله» است که دو رکعت است و وقت این نماز بنا بر احتیاط بعد از نماز مغرب است تا هنگامی که سرخی خورشید از سمت مغرب به کلی ناپدید شود. بنابراین وقت نماز غفیله بنا بر احتیاط تا یک ساعت و نیم بعد از مغرب است و اگر بخواهد بعد از این زمان بخواند به قصد رجا و به امید ثواب باشد.

 نماز :

 

در رکعت اول نماز غفیله باید پس از حمد به جای سوره، این آیه خوانده شود:

 “وَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی‎الظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَ‎إِلاَّأَنْتَ

سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ.”

 

و در رکعت دوّم پس از حمد به جای سوره این آیه را بخواند:

 “وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ یعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِ

الاَّ یعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّهٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُبِینٍ.

 

و در قنوت آن بگوید:

«أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُک بِمَفَاتِیحِ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِهِ وَ أَنْ

تَفْعَلَ بِی کذَا وَ کذَا» و به ‌جای عبارت «کذَا وَ کذَا»

 

حاجات خود را به زبان آورد و بعد از آن بگوید:

 «أَللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلَبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْئَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍوَآلِ‎مُحَمَّدٍ

عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامِ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی»

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

با فضیلت ترین وقت خواندن نماز جعفر (طیار) روز جمعه هنگام بالا آمدن آفتاب است. می توان آن را از نافله های شب یا روز حساب کرد که هم برای او از نوافلش حساب شود و هم نماز جعفر (طیار)، کما این که در روایت آمده است پس با نماز جعفر نافله نماز مغرب را مثلا نیت می کند.

 کیفیت نماز جعفر طیّار

این نماز چهار رکعت است که دو سلام دارد (دو تا دو رکعتی).


در هر رکعتی حمد و سوره می خواند، سپس پانزده مرتبه می گوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله و الله اکبر».


و همین تسبیح را ده مرتبه در رکوع و هم چنین ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع و هم چنین ده مرتبه در سجده اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجده دوم و ده مرتبه بعد از سر بلند نمودن تسبیحات را می گوید.


پس در هر رکعتی هفتاد و پنج مرتبه و مجموع آنها (در تمام چهار رکعت) سیصد تسبیح می شود.


حال اگر کسی می خواهد نماز جعفر را بخواند، اما فرصت کافی برای گفتن تمام سیصد مرتبه ذکر تسبیحات اربعه را ندارد، می تواند به همان مقدار که فرصت دارد بخواند و مابقی را پس از اتمام نماز، در هر حالتی که بود، به امید ثواب بخواند و اگر اصلا وقت برای گفتن تسبیحات اربعه ندارد، می تواند دو نماز دو رکعتی به نیت جعفر بخواند و ذکرهای تسبیحات اربعه را بعد از نماز در حال راه رفتن و یا در محیط کار به امید ثواب بگوید و یا اگر فرصتش به مقداری است که فقط می تواند دو رکعت از نماز را به صورت کامل بخواند می تواند آن دو رکعت را خوانده و بعد که فرصت پیدا کرد دو رکعت دیگر را بخواند. حال اگر تسبیحات اربعه را فراموش کرد بخواند، در صورتی که محلش نگذشته باشد باید آن را به جا آورد، اما اگر محل آن گذشته، نمازش صحیح است، ولی باید بعد از نماز هر مقداری را که فراموش کرد به امید ثواب قضا کند.

 
آداب نماز جعفر طیّار


1. از آداب نماز جعفر طیار این است که در رکعت اول بعد از حمد، سوره زلزال و در رکعت دوم سوره عادیات و در رکعت سوم سوره نصر و در رکعت چهارم سوره توحید خوانده شود.


2. مستحب است که در سجده دوم رکعت دوم، بعد از تسبیحات بگوید: «یا من لبس العزّ و الوقار، یا من تعطّف بالمجد و تکرّم به، یا من لا ینبغی التّسبیح الّا له، یا من احصی کلّ شیء علمه، یا ذا النّعمه و الطّول، یا ذا المنّ و الفضل، یا ذالقدره و الکرم، اسئلک بمعاقد العزّ من عرشک و منتهی الرّحمه بکتابک و بأسمک الأعظم الأعلی و کلماتک التّامّات ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و افعل بی کذا و کذا» سپس حاجتهایش را بگوید، به فارسی هم می تواند حاجاتش را درخواست کند.


3. بعد از فارغ شدن از نماز، مستحب است دعایی را که شیخ طوسی و سید بن طاووس از مفضل بن عمر نقل کرده اند بخواند.


مفضل می گوید: ابا عبدالله امام جعفر صادق ـ علیه السّلام ـ را دیدم نماز جعفر طیار را می خواند و دستهایش را بلند کرد و به این دعا خدا را خواند: «یا ربّ یا ربّ» تا نفس قطع شد، «یا ربّاه یا ربّاه» تا نفس قطع شد، «ربّ ربّ» تا نفس قطع شد، «یا الله یا الله» تا نفس قطع شد، «یا حیّ یا حیّ» تا نفس قطع شد، «یا رحیم یا رحیم» تا نفس قطع شد، «یا رحمان یا رحمان» هفت مرتبه، «یا ارحم الرّاحمین» هفت مرتبه. سپس گفت:


«اللّهمّ انّی افتتح القول بحمدک و انطق بالثّناء علیک و امجدک و لا غایه لمدحک و اثنی علیک و من یبلغ غایه ثنائک و امد مجدک و انّی لخلیقتک کنه معرفه مجدک و ایّ زمن لم تکن ممدوحاً بفضلک موصوفاً بمجدک عوّاداً علی المذنبین بحلمک تخلّف سکّان ارضک عن طاعتک و کنت علیهم عطوفاً بجودک جواداً بفضلک عوّاداً بکرمک یا لا اله الّا انت المنّان ذو الجلال و الإکرام».


سپس حضرت به من فرمود: «ای مفضل اگر حاجت مهمی داری این نماز را به جا آور و با این دعا (خدا را) بخوان و حاجتت را (از خدا) بخواه که خدا ان شاء الله برآورده می کند و به او اطمینان است».


نماز جعفر طیار را می توان به نیابت برای مردگان و شهدا خواند و هم چنین می تواند بدون نیابت ثوابش را هدیه کرد. هدیه کردن ثواب نماز به روح اموات و شهدا، هم درجات آنها را زیادتر می کند و هم اجر خود انسان را بیشتر می گرداند و هر چه هدیه شونده مقامش بالاتر باشد، اجر هدیه کننده بیشتر می شود.


این نماز را به حساب نوافل شبانه روزی می توان گذارد، یعنی نافله را به این طریق می توان به جا آورد.


در حدیث رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ آمده است در مقام کسی که نماز جعفر گزارد، اگر بر او مثل ریگ بیابان و کف دریا گناه باشد که می آمرزد مر او را حق تعالی.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

در کتاب مفاتیخ الجنان برای این ماه اعمال متعددی ذکر شده است .

اما در میان آنها نماز روز یک شنبه در این ماه خود نمایی می کند.ذیلاً به معرفی این نماز می پردازیم

فضیلت این نماز:

براى نماز در روز یکشنبه این ماه روایتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نقل شده است ودر فضیلت این نماز، آمده است که هر کس آن را بجا آورد توبه اش پذیرفته مى شود و گناهانش آمرزیده مى گردد و سبب برکت براى نمازگزار و خانواده اش خواهد بود، و در روز قیامت کسانى که از او طلبى و یا حقّى دارند، از وى راضى گردند و با ایمان از دنیا مى رود و قبرش براى او وسیع و نورانى گردد و پدر و مادرش از او راضى شوند، و آنها نیز مورد مغفرت خداوند قرار گیرند، ذریّه او نیز بخشیده شوند و روزى او وسیع گردد. فرشته مرگ به هنگام مردن، با او مدارا کند و به آسانى جانش را بگیرد.

کیفیت نماز:

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) کیفیّت نماز را این گونه بیان فرمود که، در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز بخواند (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت، سوره «حمد» یک مرتبه، سوره «قل هو الله» سه مرتبه و سوره هاى «فلق» و «ناس» را یک مرتبه بخواند; و بعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار کند، سپس بگوید:

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظیمِ

جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ

آنگاه بگوید:

یا عَزیزُ یا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَمیـعِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُالذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ.

اى نیرومند اى بسیار آمرزنده بیامرز گناهانم را و گناهان همه مردان مؤمن و زنان با ایمان را که نیامرزد کسى گناهان را جز تو.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

 پنج نماز دورکعتی که در هر رکعت یک حمد و سه بار سوره توحید و سه بار سوره کافرون رو بخونید و بعد از هر سلام دستها رو بلند کنید و بگید لا اله الا الله وحدَه لاشریک له له الملک و له الحمد   یُحیی و یُمیتُ و هو حیّ لا یَموتُ بِیدهِ الخیرُ و هو علی کلِشیءٍ قدیرٌ  و بعد بگید اللهم لا مانعَ لما اعطیتَ و لا معطیَ لما مَنَعتَ و لا ینفعُ ذا الجَدِّ مِنکَ الجَدُّ.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

از معصومان علیهم السّلام روایت شده:عبد در روز جمعه هشت رکعت نماز بجا آورد و در پایان هر دو رکعت سلام بگوید:چهار رکعت آن را هدیه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و چهار رکعت دیگر را هدیه حضرت زهرا علیها السّلام نماید،و در روز شنبه چهار رکعت‏ بخواند و هدیه امیر مؤمنان علیه السّلام کند،و همچنین هر روز چهار رکعت بجا آورد و هدیه امامى نماید به ترتیب آن حضرات،تا روز پنجشنبه که چهار رکعت بخواند و هدیه حضرت صادق علیه السّلام کند،باز در روز جمعه هشت رکعت بجا آورد،چهار رکعت هدیه‏ به رسول خدا،و چهار کعت هدیه به حضرت زهرا علیها السّلام نماید،و در روز شنبه چهار رکعت هدیه به موسى بن جعفر علیها السّلام،و همچنین هر روز چهار رکعت بخواند و هدیه امامى کند به ترتیب آن حضرات،تا روز پنجشنبه که چهار رکعت بجا آورد،و هدیه به امام عصر(عجّل اللّه تعالى فرجه) نماید،و بین هر دو رکعت از این نمازها این دعا را بخواند:
اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْکَ السَّلامُ وَ اِلَیْکَ یَعُودُ السَّلامُ حَیِّنا رَبَّنا مِنْکَ بِالسَّلامِ اَللّهُمَّ اِنَّ هذِهِ الرَّکَعاتِ هَدِیَّةٌ مِنّا اِلى وَلِیِّکَ فُلان فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بَلِّغْهُ اِیّاها وَاَعْطِنى اَفْضَلَ اَمَلى وَ رَجآئى فیکَ وَ فى رَسُولِکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ فیهِ
خدایا توى سلام،و از توست سلام،و به سوى تو باز مى‏گردد سلام،از جانب خود پروردگارا به ما تحیت فرست به سلام. خدایا این رکعات هدیه‏اس است از ما به سوى ولىّ‏ات.پس بر محمّد و خاندانش درود فرست. و این هدیه را به او برسان،و به من عطا کن بهترین آرزو و امیدم را درباره خود و رسولت درودت بر او و خاندانش.
پس هر دعایى را که مى‏خواهد بخواند و بجاى«فلان»نام آن اممى که نماز را براى او خوانده بگوید.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور


1. نماز حضرت رسول صل الله علیه و آله
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره قدر و در هر یک از رکوع و بعد از سر برداشتن از آن و در سجود و بعد از سر برداشتن از آن و در سجده دوم و بعد از سر برداشتن از آن پانزده مرتبه سوره قدر خوانده مى شود و بعد از آن ، رکعت دوم نیز مثل رکعت اول انجام مى شود.
2. نماز حضرت على علیه السلام
چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام . در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده مى شود.
3. نماز حضرت فاطمه علیهاالسلام
دو رکعت است ؛ در رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از فارغ شدن از نماز تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام انجام مى شود. این نماز افضل نمازهاى مستحبى است و در اول شب ذى الحجه مؤ کد است . نماز دیگر آن است که چهار رکعت نماز خوانده شود و به دو سلام ، در رکعت اول بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد العادیات پنجاه مرتبه و در رکعت سوم بعد از حمد اذا زلزلت پنجاه مرتبه و در رکعت چهارم بعد از حمد اذا جاء نصراللّه پنجاه مرتبه خوانده شود.
4. نماز امام حسن علیه السلام
در روز جمعه خوانده مى شود و چهار رکعت است و مانند نماز امیرالمومنین علیه السلام مى باشد. نماز دیگر در روز جمعه خوانده مى شود و آن هم چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از یک حمد، بیست و پنج مرتبه توحید خوانده مى شود.
5. نماز امام حسین علیه السلام
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت سوره فاتحه پنجاه مرتبه ، سوره توحید پنجاه مرتبه ، در رکوع ، فاتحه و توحید هر یک ده مرتبه و چون از رکوع سر برداشته شود هر یک ده مرتبه و همچنین دو سجده اولى و در بین دو سجده و در سجده دوم هر یک ده مرتبه و چون از چهار رکعت نماز فارغ و سلام گفته شد، این دعا باید خوانده شود: اللهم انت الذى اءستجبت لادم و حواء... تا آخر دعا که طولانى است .
6. نماز امام زین العابدین علیه السلام
چهار رکعت است ؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید صد مرتبه باید خوانده شود.
7. نماز حضرت محمد باقر علیه السلام
دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، یک مرتبه حمد و سبحان اللّه و الحمدلله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر صد مرتبه قرائت مى شود.
8. نماز حضرت صادق علیه السلام
دو رکعت است ؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیه شهد اللّه ... صد مرتبه ذکر مى شود.
9. نماز امام کاظم علیه السلام
دو رکعت است ؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید دوازده مرتبه خوانده مى شود. دعاى آن حضرت در مفاتیح الجنان آمده است .
10. نماز امام رضا علیه السلام
شش رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و بعد از حمد هل اءتى على الانسان ... ده مرتبه قرائت مى شود. (دعاى حضرت در مفاتیح الجنان ذکر شده است ).
11. نماز حضرت جواد علیه السلام
دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و توحید هفتاد مرتبه است . (دعاى حضرت در مفاتیح الجنان ذکر شده است ).
12. حضرت هادى علیه السلام
دو رکعت است ؛ در رکعت اول ، حمد و یس و در رکعت دوم حمد و الرحمن خوانده مى شود.
13. نماز امام حسن عسگرى علیه السلام
چهار رکعت است ؛ دو رکعت اول بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره زلزلت و در دو رکعت آخر بعد از حمد، پانزده مرتبه توحید خوانده مى شود.
14. نماز حضرت صاحب الزمان (عج )
دو رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و ایاک نعبد و ایاک نستعین صد مرتبه تکرار مى شود؛ بعد از آن ، ادامه سوره حمد و سوره توحید خوانده مى شود. سپس دعاى فرج قرائت مى شود: اللهم عظم البلاء و برح الخفاء....


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ توسط محمود عرب پور

نماز مضطر
کسى که از همه جا امیدش قطع شده و راه به جایى نمى برد تنها امیدش به خداست که با قلب شکسته و بازارى و اشک خواسته خود را از خداوند طلب مى کند این نماز چهار رکعت است :
در رکعت اول : بعد از حمد، این آیه را بیست و پنج بار مى خواند:
افوض امرى الى الله ان الله بصیر بالعباد
در رکعت دوم : بعد از حمد این آیه را بیست و پنج بار مى گوید:
لاالله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین فاستجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤ منین .
در رکعت سوم : بعد از حمد این آیه را بیست و پنج مرتبه مى خواند: حسبى الله و نعم الوکیل
در رکعت چهارم : بعد از حمد 25 بار مى خواندلاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم بعد از تمام شدن نماز، بیست و پنج بار صلوات مى فرستد که انشاءالله حاجتش برآورده خواهد شد.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٩ توسط محمود عرب پور

سیدبن طاووس روایت کرده که در شب جمعه و شب عید قربان دو رکعت نماز بکن و در هر رکعت سوره‏ى حمد را بخوان و چون به آیه‏ى «ایاک نعبد و ایاک نستعین» رسیدى آن را صد مرتبه بگو پس حمد را تمام کن و بعد از خواندن حمد دویست مرتبه سوره‏ى توحید را و چون سلام گفتى هفتاد مرتبه بگو: لاحَولَ وَ لاقُوَّةَ اِلّا بِاللّهِ العَلِىّ الْعَظِیمِ پس به سجده برو و دویست مرتبه بگو: یَارَبِّ یَارَبِّ پس هر حاجت که دارى بطلب که ان شاا... برآورده شود.

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٩ توسط محمود عرب پور
تمامی حقوق مطالب برای نمازهای مستحبی محفوظ می باشد